Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
V - Z 30 citat hittades

  Vade mecum
Gå med mig.

  Vade retro me, Satana
Vik hädan från mig, Satan. (Mark. 8:33)

  Vae victis
Ve de besegrade. (Brennus, gallisk hövding)

  Vale, preclaerissime doctor
Lev väl, högt lysande doktor.

  Vanitas vanitatum
Fåfängligheters fåfänglighet. (Pred. 1:2 12:18)

  Vare, legiones redde!
Varus, giv tillbaka mina legioner! (Kejsar Augustus)

  Variatio delectat
Ombyte förnöjer. (Cicero)

  Varium et mutabile semper femina
Kvinnan är alltid ett ombytligt och växlande väsen. (Vergilius)

  Veni, vidi, vici
Jag kom, jag såg, jag segrade. (Caesar)

  Vera esse facimus nosmet ipsi.
Vi skapar själva sanningen.

  Verae amicitiaesemperiternae sunt
Sann vänskap är evig. (Cicero)

  Verba volant, (littera) scripta manet.
Ord flyger bort, det skrivna (ordet) består.

  Verbi divini minister (VDM)
Det gudomliga ordets tjänare.

  Veritas vos liberabit.
Sanningen skall göra er fria. (Versio Vulgata, Ioh. 8.32)

  Versio vulgata
Hieronymus bibel från 1598.

  Vestigia terrent
Spåren förskräcka. (Horatius)

  Vestis virum reddit.
Kläderna gör mannen. (Quintilianus)

  Via dolorosa
Den smärtfyllda vägen, suckarnas väg. (Jesu väg till Golgata)

  Videant consules ne quid detrimenti capiat respublica.
Må konsulerna se till att staten icke tar någon skada.

  Vidi
Jag har sett.

  Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis
Att segra förstår du, Hannibal, men att använda segern förstår du ej. (Maharbal)

  Virtus est medium vitiorum.
Dygden är medelvägen mellan laster. (Horatius, Epistulae)

  Vitae praeponitur
Livet främst (ung.)

  Vitiis nemo sine nascitur.
Ingen är född utan fel. (Horatius, Satirae)

  Vivas, crescas, vigeas, floreas
Må du leva, växa, bli stark, blomstra.

  Vivat, crescat, vigeat, floreat
Må han leva, växa, bli stark, blomstra.

  Vivere militare est.
Att leva är att strida. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Vixit, dum vixit, laetus
Han levde glad så länge han levde.

  Vox populi, vox Dei
Folkets röst

  Vulnerant omnes,ultima necat.
Alla sårar, den sista dödar. (Om timmarna.)