Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
A till C 105 citat hittades

  A Deo rex, a rege lex
Av Gud konungen, av konungen lagen.(Jacob I av England)

  Ab ovo usque ad mala
Från ägget till äpplet (från början till slut). (Horatius, Ars poetica)

  Abiit, excessit, evasit, erupit
Han har gått sin väg, avvikit, flytt och försvunnit. (Cicero, In Catilinam)

  Abusus non tollis usum
Missbruket upphäver inte det rätta bruket.

  Accipere quam facere praestat injuriam.
Det är bättre att lida orätt än att göra orätt. (Cicero)

  Acta est fabula, plaudite!
Skådespelet är slut, applådera!

  Acti laboris iocundi
Efter avslutat arbete är vilan skön.(Cicero)

  Ad (In) usum Delphini
Till bruk för Dauphine (Om censurerade böcker)

  Ad augusta per angusta
Till triumf genom trångmål.

  Ad interim
Tills vidare.

  Ad libitum
Efter behag.

  Ad maiorem Dei gloriam
Till förökande av Guds ära (Jesuiterna)

  Ad nocendum potenses sumus
Vi har kraften att skada

  Ad utrumque paratus
Beredd på bådadera.

  Advocatus Diaboli
Djävulens advokat.

  Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.
Det sägs att för den sjuke finns det hopp så länge han andas. (Cicero) (Så länge det finns liv finns det hopp.)

  Agnus Dei
Guds lamm.

  Alea iacta est
Tärningen är kastad.

  Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
Vi tycker bäst om andras ting, andra bäst om våra. (Publilius Syrus)

  Aliis si licet, tibi non licet.
Även om det är tillåtet för andra är det inte tillåtet för dig. (Terentius, Heautontimorumenos)

  Aliquando et insanire iucundum est.
Ibland är det skönt att få vara galen. (Seneca, De tranquillitate animi)

  Amantes sunt amentes!
Förälskade (mäniskor) är galna!

  Amantium irae, amoris integratio est.
De älskandes vrede är vad som binder kärleken samman

  Amicus certus in re incerta cernitur.
I kritiskt läge prövas vännens trofasthet.(Ennius)

  Amor patriae nostra lex
Kärleken till fosterlandet är vår lag!

  Amor vincit omnia
Kärleken besegrar allt (Vergilius)

  Amori morte
Kärleken är död

  Amorosus semper est timorosus
Den man älskar den fruktar man

  An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs?

  Annus mirabilis
underbart, märkvärdigt år

  Antiquus amor cancer est
Gammal kärlek rostar aldrig

  Approbatur
Godkänner.

  Aqua vitae
Livets vatten.

  Aquila non captat muscas.
Örnen fångar inte flugor

  Arbiter elegantiarum
Domare i smakfrågor.

  Ars amandi
Konsten att älska

  Ars longa, vita brevis
Konsten är lång, livet kort. (Hippokrates)

  Arte et marte
Med fredlig id och krigisk bragd.

  At vindicta bonum vita iucundius ipsa.
Men hämnden är ljuvare än livet självt. (Juvenalis, Saturae)

  Audentes fortuna iuvat.
Lyckan hjälper de djärva. (Lyckan står den djärve bi.) (Vergilius)

  Audiatur et altera pars
Den andra parten bör också höras.

  Audux omina perpeti
Tapperhet utstår allt

  Aurea mediocritas
Den gyllene medelvägen. (Horatius)

  Aurora Musis amica.
Gryningen är musernas vän. (Morgonstund har guld i mund.)

  Aut Caesar, aut nihil
Antingen Caesar eller inget. (Cesare Borgia)

  Aut vincere, aut mori
Segra eller dö.

  Ave Caesar,morituri te salutant
Hell dig Caesar, de åt döden vigda hälsa dig. (Gladiatorernas hälsning när de tågade in på arenan)

  Ave crux spec unica
Var hälsat kors, mitt enda hopp. (Strindbergs grav)

  Ave Maria
Var hälsad, Maria (Ängeln Gabriel till Maria)

  Beati possidentes
De lyckliga ägande.(Euripides)

  Beatus ille qui procul negotiis
Lycklig den fjärran från offentlighet.(Horatius)

  Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube
Andra må föra krig, du, lyckliga Österrike, gift dig.

  Bellaque matribus detestata.
Det av mödrar avskydda kriget. (Horatius)

  Bellum omnium contra omnes
Allas krig mot alla.(Hobbes)

  Bene qui latuit bebe vixit
Den som väl dolt sig har levt väl.(Ovidius)

  Benedictus qui venit in nomine Domini.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. (Från den katolska mässans sanctus-sats.)

  Beneficium accipere libertatem est vendere.
Att ta emot en gåva är att sälja sin frihet. (Publilius Syrus)

  Bibamus, moriendum est.
Låtom oss dricka, ty vi måste dö. (Seneca Rhetor, Controversiae)

  Bibere humanum est, ergo bibamus.
Att dricka är mänskligt, låt oss därför dricka.

  Bis dat qui cito dat
Snar hjälp är dubbel hjälp.

  Bona officia
Goda tjänster.

  Brevis ipsa vita est sed malis fit longior.
Vårt liv är kort men görs längre genom olyckor.(Publilius Syrus)

  Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
Himlen, och inte sin själ, förändrar den som flyr över havet. (Horatius)

  Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
En rädd hund skäller värre än den bits. (Curtius Rufus)

  Caput familiae
Familjens överhuvud.

  Carpe Diem
Fånga dagen. (Horatius)

  Casus belli
Krigsorsak.

  Cave canem
Varning för hunden.

  Cave Muscam Pungit
Akta Musca svider

  Caveat emptor.
Köpare, tag dig i akt.

  Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
Må vapnen vika för tågan och lagern för statsmannens ära. (Cicero)

  Certum est, quia impossibile.
Det är säkert därför att det är omöjligt. (Tertullianus)

  Ceteris paribus
Under i övrigt lika förhållanden.

  Civis romanus sum
Jag är romersk medborgare.

  Claris maiorum exemplis
Efter förfädernas lysande exempel. (Inskriptionen på Riddarhuset i Stockholm.)

  Cogitationis poenam nemo patitur.
Ingen skall bestraffas för sina tankar.

  Cogito, ergo sum
Jag tänker, alltså finns jag. (Cartesius)

  Commodum ex iniuria sua nemo habere debet.
Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort.

  Commune bonum
Gemensamt gott.

  Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.
Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora. (Sallustius, Jugurtha)

  Conditio sine qua non
Oeftergivligt villkor.

  Coniecturalem artem esse medicinam.
Medicin är gissningskonst. (Aulus Cornelius Celsus, De medicina)

  Consuetudinis magna vis est.
Vanans makt är stor. (Cicero)

  Consuetudo quasi altera natura.
Vanan är som en andra natur. (Cicero)

  Consummatum est
Det är fullbordat. (Jesus, på korset)

  Contradictio in adiecto
Motsägelse i det tillagda.

  Contraria contrariis curantur.
Det motsatta botas med det motsatta. (Hippocrates

  Corpus delicti
Brottets kropp, föremål med vilket brottet begåtts.

  Corpus iuris (civilis)
Samling av (civila) lagar.

  Corruptissima re publica plurimae leges.
Ju mer korrupt staten är, desto fler är lagarna. (Tacitus)

  Cras amet qui numquam amevit quiqua amet cras amevit.
Låt honom som aldrig förr har älskat älska i morgon, och låt också honom som har älskat, älska i morgon. (Catullus)

  Credo certe ne cras.
Jag tror säkert att det inte finns någon morgondag.

  Credo quia absurdum
Jag tror, emedan det är orimligt. (Tertullianus)

  Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit.
Kärleken till rikedom växer ju mer rikedomen växer. (Juvenalis, Saturae)

  Crimen laesae maiestatis
Majestätsbrott.

  Cui bono?
Till vems fördel? (Cicero)

  Cui peccare licet peccat minus.
Den som tillåts synda, syndar mindre. (Ovidius)

  Cuisvis homine est errare
Att fela är mänskligt. (Cicero)

  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.
Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel. (Cicero)

  Cum grano salis
Med en nypa salt. (Plinius d. ä.)

  Cum laude (approbatur)
Med beröm godkänt.

  Cum tacent, clamant.
När de tiger, ropar de. (Cicero)

  Cura posterior
Ett senare bekymmer.

  Curriculum vitae
Levnadhistoria.

  Custos morum
Sedernas bevakare, ordningsman.