Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
P - R 94 citat hittades

  Pacta sunt servanda.
Avtal skall hållas. (Cicero)

  Pactum turpe
Skamlig överenskommelse.

  Paete, non dolet.
Paetus, det gör inte ont. (Romarinnan Arrias ord till sin man Caecina Paetus)

  Panem et circenses
Bröd och skådespel. (Juvenalis)

  Par nobis
Jämngod med oss. (Högsta betyg)

  Pars maior lacrimas ridet et intus habet.
Man ler åt sina tårar men har dem i sitt hjärta. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus
Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta ska födas. (Horatius)

  Pater est quem nuptiae demonstrant
Den är far som äktenskapet utvisar (gammal familjerättslig princip)

  Pater familias
Familjefader.

  Pater noster, qui es in caelis
Fader, vår som är i himmelen.

  Pater patriae
Fäderneslandets fader. (Romersk hederstitel)

  Pater, peccavi
Fader, jag har syndat.

  Pax et bonum
Frid allt väl

  Pax vobiscum
Frid vare med eder.

  Pecunia non oleat
Pengar luktar inte

  Per aspera ad astra
Genom svårigheter mot stjärnorna.

  Per capita
Efter huvuden, en man en röst.

  Per fas et nefas
Med rätt och orätt.

  Pereat
Må han gå under.

  Periculum in mora
Fara i dröjsmål. (Livius)

  Perierat totus orbis, nisi iram finiret misericordia.
Hela världen skulle ha förgåtts om inte medlidandet begränsat hatet. (Seneca Rhetor)

  Perinde ac cadaver
Likt en död kropp.

  Perpetuum mobile
Evigt rörlig, evighetsmaskin.

  Persona (non) grata
(Inte) omtyckt person.

  Pessimus inimicorum genus, laudantes.
Den värsta sortens fiender (är) de som prisar. (Tacitus)

  Pia desideria
Fromma önskningar.

  Pisces natare oportet.
Fiskar måste simma (d.v.s. kräver dryck). (Petronius Arbiter, Satiricon)

  Pluralitas non est ponenda sine neccesitate.
Ting skall inte mångdubblas i onödan. (Princip känd som Ockhams rakblad.)

  Poeta laureatus
Lagerbekransad skald, hovpoet.

  Post festum.
Efter festen (d.v.s. för sent) (Plato, Gorgias)

  Post nubila Phoebus
Efter moln solen.

  Potius sero quam numquam.
Bättre sent än aldrig. (Livius, Ab urbe condita)

  Praeparandus supervivet
Den förberedde överlever (valspråk för försvarets överlevnadsskola)

  Preaterea censeo Cartagine esse delendam
För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. (Cato)

  Primum est non nocere.
Först av allt, gör ingen skada. (Hippocrates

  Primus inter pares
Den främste bland jämställda.

  Primus motor
Den främsta drivkraften.

  Pro et contra
För och emot.

  Pro patria
För fäderneslandet. (Riddarorden)

  Pro primo (secundo, tertio)
För det första (andra, tredje).

  Pro sensu communi
För sunda förnuftet

  Probatum est
Det har prövats.

  Procul a Jove, procul a fulmine
"Den som är långt från Jupiter är långt från blixten", obemärkt lever man lugnast

  Profanum vulgis
Odi profanum vulgus.

  Promoveatur ut amoveatur.
Befordra honom för att få honom ur vägen.

  Proximus sum egomet mihi.
Jag är mig själv närmast. (Terentius, Andria)

  Punctum saliens
Den sprittande (springande) punkten.

  Puto deus fio
Jag tror jag blir en gud (sagt av Vespasianus på sin dödsbädd)

  Qualis rex, talis grex
Sådan konung, sådant folk.

  Quam bene vivas refert, non quam diu.
Det viktiga är hur gott du lever, inte hur länge. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Quam multa non desidero.
Vad det finns mycket som jag inte vill ha. (Cicero)

  Quandoque bonus dormitat Homerus.
Stundom slumrar även den gode Homeros. (Horatius, Ars poetica)

  Quantum mutatis ad illo
Så förändrad från förr. (Vergilius)

  Quantum satis
Så mycket som är nog, tillräckligt.

  Quem Deus perdere vult, dementat prius
Den gud vill förgöra slår han först med vanvett

  Quem di diligunt adolescens moritur.
Den som gudarna älskar dör ung. (Plautus, Bacchides)

  Quem nostrum ignorare arbitraris?
Vem av oss är den mest ovetande, tror du? (Cicero ur hans tal till Catilina)

  Qui desiderat pacem, praeparet bellum.
Må den som önskar fred förbereda sig för krig. (Vegetius)

  Qui dormit, non peccat.
Den som sover syndar inte.

  Qui genus jactat suum, aliena laudat.
Den som skryter med sin härkomst prisar en annans dåd. (Seneca Philosophus, Hercules furens)

  Qui ignorabat, ignorabitur.
Den som är okunnig kommer förbli obemärkt.

  Qui nimium probat, nihil probat.
Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting.

  Qui pro quo
Någon i stället för någon annan.

  Qui quaerit invenit
Den som söker finner

  Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit.
Den som låter dom falla utan ha hört den ena parten är inte rättvis, även om domen är rättvis.

  Qui tacet, concentit
Den som tiger, samtycker. (Bonifacius VIII, påve)

  Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt.
Eftersom naturen inte kan förändras är all sann vänskap för evigt. (Horatius)

  Quid me nutruit me destruit.
Det som föder mig, fördärvar mig.

  Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur.
Varför skrattar du? Byt ut namnen, och sagan handlar om dig. (Horatius)

  Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes
Vad det än må vara så fruktar jag danaerna (grekerna) även då dekomma med gåvor. (Laokoon om den trojanska hästen)

  Quinta essentia
Det femte grundämnet, det viktigaste av något.

  Quis custodiet ipsos custodes?
Vem skall vakta över väktarna själva? (Iuvenalis, Saturae)

  Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?
Vem, vad, var, med vad, varför, hur, när?

  Quo vadis, Domine
Vart går du, Herre. (Joh. 13:36)

  Quod bonum, faustum felixque sit
Må det vara gott, lyckligt och gynnsamt.

  Quod erat demonstrandum
Vilket skulle (be)visas.

  Quod licet Iovi, non licet bovi
Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe.

  Quod scripsi, scripsi
Vad jag har skrivit, har jag skrivit. (Joh. 19:22)

  Quos ego
Dem ska jag minsann - (Neptunus hotelse om Vergilius)

  Quosque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)
Hur länge (skall du, Catilina, missbruka vårt tålamod). (Cicero)

  Quot homines, tot sententiae
Så många människor, så många meningar

  Rara avis
En ovanlig fågel. (Persius)

  Relata refero
Jag berättar det berättade.

  Rem tene, verba sequentur.
Håll dig till ämnet så följer orden (av sig själva). (Cato senior)

  Repetitio est mater studiorum
Repetition är all kunskaps moder

  Repetitio est mater studiorum
Repetition är all kunskaps moder

  Requiem aeternam dona eis, Domine
Evig vila giv den, Herre. (Katolska mässan)

  Requiscat in pace (RIP)
Må han vila i fred.

  Rerum concordia discors.
Naturens enhet av stridiga delar. (Horatius)

  Res severa est verum gaudium.
Sann glädje är en allvarlig sak. (Seneca Philosophus)

  Respice post te, mortalem te esse memento.
Se dig omkring, minns att du är dödlig.

  Ridentem dicere verum, quid vetat?
Vad förbjuder väl oss att skrattande säga sanningen?

  Roma locuta, causa finita
Rom har talat, saken avgjord

  Romanus sum
Jag är romersk medborgare.