Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
M - O 133 citat hittades

  Magister mundi sum
Jag är universums härskare

  Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat.
Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft.

  Magnas inter opes inops.
Fattig mitt i sin rikedom. (Horatius, Carmina)

  Maior e longinque reverentia
På avstånd är vördnaden störst. (Tacitus)

  Male parta male dilabuntur.
Det som har vunnits illa, förloras illa. (Orätt fånget, lätt förgånget.) (Cicero)

  Malum quidem nullum esse sine aliquo bono.
Det finns inget ont utan något gott. (Plinius d. ä.)

  Manus manum lavat
Den ena handen tvättar den andra. (Seneca)

  Manus manum lavat.
Den ena handen tvättar den andra. (Seneca Philosophus)

  Mara clausum
Ett stängt hav.

  Margaritas ante porcos iacere.
Kasta pärlor för svinen. (Versio Vulgata, Matt. 7:6)

  Mater artium necessitas.
Nödvändigheten är konsternas moder. (Nöden är uppfinningarnas moder.)

  Mater dolorosa
Den smärtfyllda modern. (Maria vid korset)

  Mea culpa, mea maxima culpa
Min skuld, min totala skuld.

  Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo.
Mitt samvete är mig mer värt än allt tal. (Cicero)

  Medice, cura te ipsum!
Läkare, bota dig själv! (Versio Vulgata, Luc. 4:23)

  Medicus curat, natura sanat.
Läkaren behandlar, naturen botar.

  Medio tutissimus ibis
I mitten skall du gå säkrast. (Ovidius)

  Medium tenuere beati
Lyckliga de som gå medelvägen.

  Melius est praevenire quam praeveniri.
Det är bättre att förekomma än att förekommas.

  Melius frangi quam flecti.
Bättre brytas än böjas.

  Memento
Kom ihåg.

  Memento mori
Minns att du skall dö.

  Memento te mortalem esse
Kom ihåg att du är dödlig. (Slaven på Caesars kampvagn)

  Mendacem memorem esse oportet.
Lögnaren måste ha gott minne. (Quintilianus)

  Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus.
Lögnarna tror man inte ens när de talar sanning. (Cicero)

  Mens agitat molem.
Sinnet förflyttar materien. (Vergilius)

  Mens sana in corpore sano
En sund själ i en sund kropp. (Juvenalis)

  Miles gloriosus
Den storskrävlande soldaten. (Plautus)

  Mirabile dictu.
Underbart att säga. (Vergilius, Aenis)

  Miserere mei, Domine
Förbarma dig över mig, Herre!

  Mors prinudium est.
Döden är oundviklig.

  Mors ultima ratio
Döden är sista utvägen.

  Multos timere debet, quem multi timent.
Den som många fruktar måste själv frukta många. (Publilius Syrus)

  Multum legendum esse, non multa.
Mycket, inte mångahanda, bör man läsa. (Plinius d.y.)

  Mundus vult decipi, ergo decipiatur
Världen vill bedragas, må den alltså bedragas.

  Mutatis mutandis
Sedan det ändrats som bör ändras.

  Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus.
Ty ingen är nyfiken som inte är illvillig. (Plautus)

  Nam et ipsa scientia potestas es.
Kunskap är makt. (Sir Francis Bacon)

  Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Det gäller din egen sak när det brinner i grannens hus. (Horatius)

  Natura abhorret a vacuo. (Horror vacui.)
Naturen avskyr tomrum. (Skräcken för tomrummet.) (Rénè Descartes)

  Natura non facit saltus.
Naturen gör inga språng. (Carl von Linné, Philosophia botanica)

  Naturalia non sunt turpia
Naturligheter är inte skamliga.

  Naturam expellas furca, tamen usque recurret
Du må driva ut naturen med tjuga, den kommer dock åter. (Horatio)

  Navigare necesse ist, vivere non necesse
Att segla är nödvändigt, att leva är inte (nödvändigt). (Pompejus)

  Ne bis in idem
Inte två gånger för detsamma.

  Ne furtum facias.
Du skall icke stjäla. (Sjunde budordet)

  Ne quid nimis.
Inget till övermått. (Terentius, Andria)

  Ne sutor supra crepidam
Skomakare, ej ovanför sandalen (bliv vid din läst). (Apelles)

  Nec pluribus impar
Inte olik flera. (Louis XIV)

  Necessitatis non habet legem.
Nödvändigheten känner ingen lag.

  Nemesis divina
Den gudomliga vedergällningen.

  Nemo ante mortem beatus.
Ingen bör kallas lycklig före sin död. (Ovidius)

  Nemo autem regere potest nisi qui et regi.
Men ingen kan styra som inte också kan styras. (Seneca Philosophus, De ira)

  Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.
Nästan ingen dansar nykter, såvida han inte händelsevis är galen. (Cicero, Pro Murena)

  Nemo nascitur artifex.
Ingen föds som mästare.

  Nemo nisi mors
Ingen utom döden.

  Nemo risum praebuit, qui ex se coepit.
Ingen inbjuder till skratt som har börjat skratta åt sig själv. (Seneca Philosophus, De providentia)

  Nemo saltat sobrius
Ingen dansar nykter. (Cicero)

  Nemo saltat sobrius, nisi forte insanit.
Ingen dansar nykter, såvida han inte är galen.

  Nemo sine vitio est.
Ingen är utan fel.

  Nervos belli, pecuniam. (Nervus rerum.)
Krigets nerv, pengar. (Tingens nerv.) (Cicero, Pilippicae orationes)

  Nescit occasum
Den vet ej av nedgång. (Nordstjärneorden)

  Nihil agere delectat.
Det är angenämt att göra ingenting. (Cicero)

  Nihil est ab omni parte beatum.
Ingenting är helt och hållet lyckligt. (Horatius)

  Nihil est incertius vulgo
Inget är opålitligare än hopen. (Cicero)

  Nihil est miserum nisi cum putes.
Ingenting är olyckligt om du inte anser det olyckligt. (Boethius)

  Nihil peccat nisi quod nihil peccat.
Hans enda fel är att han inte har några fel. (Plinius d.y)

  Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit.
Inget fort är så starkt att det inte kan intagas med pengar. (Cicero)

  Nil admirari
Att ingenting beundra. (Horatius)

  Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit.
Ett exempel som löser ett gräl med ett annat är inte mycket värt. (Horatius)

  Nil desperandum!
Misströsta icke! (Horatius)

  Nil homini certum est
För människan går ingen säker

  Nil novi sub soli
Intet nytt under solen.

  Nil volentibus arduum
In i döden trogen

  No possomus
Vi kunna icke. (Pius IX)

  Nolens volens
Med eller mot sin vilja.

  Noli equi dentes inspicere donati.
Skåda inte given häst i munnen. (Hieronymus)

  Noli me tangere
Rör inte vid mig.

  Noli turbare circulos meus
Rubba inte mina cirklar. (Arkimedes)

  Nomen et omen
Namn och förebud. (Plautus)

  Nomina si nescis, perit et cognitio rerum.
Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen. (Carl von Linné, Critica botanica)

  Nomina sunt odiosa
Namn är förhatliga (väcker anstöt) (Cicero)

  Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare: hoc tantum possum dicere, non amo te.
Jag tycker inte om dig, Sabidius, men jag kan inte säga varför: Blott detta kan jag säga: jag tycker inte om dig. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.
Vi fruktar inte döden, utan tanken på döden. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Non olet
Det luktar ej. (Vesparianus Caesar om toalettavgifter)

  Non omne quod licet honestum est.
Inte allt som är tillåtet är ärligt. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Non omne quod nitet aurum est.
Allt är inte guld som glimmar.

  Non omnia possumus omne.
Alla kan inte göra allt. (Vergilius, Eclogae)

  Non omnis moriar
Ej helt ska jag dö. (Horatius)

  Non scholae sed vitae discimus
Vi lär inte för skolan utan för livet.

  Non sibi se soli natum meminerit (homo), sed patriae, sed suis.
Man bör komma ihåg att man inte är född bara för sig själv, utan för fosterlandet och för de sina. (Cicero)

  Non ut edam vivo, sed vivam edo.
Jag lever inte för att äta, utan äter för att leva. (Quintilianus, Instituitio oratoria)

  Nosce te ipsum
Känn dig själv.

  Nude veritas
Den nakna sanningen. (Horatius)

  Nulla caena sine caesum
Ingen måltid utan ost

  Nulla dies sine linea
Ingen dag utan en linje (penseldrag). Sagt av en konstnär vid namn Apelles.

  Nulla dies sine linea
Ingen dag utan ett penselstreck. (Apelles)

  Nulla regula sine exceptione
Ingen regel utan undantag.

  Nulla res carius constat quam quae precibus empta est.
Inget betingar ett så högt pris som det som är köpt med böner. (Seneca Philosophus, De beneficiis)

  Nulla tenaci invia est via
För den modige är ingen väg omöjlig.

  Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset.
Ingen bok är så dålig att den inte till någon del är till nytta. (Plinius d. y.)

  Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius.
Ingenting blir sagt som inte har sagts förut. (Terentius, Eunuchus)

  Numero deus impare gaudet.
Gud älskar udda tal. (Vergilius, Eclogae)

  Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
Det har aldrig funnits en stor ande utan en smula vansinne. (Seneca Philosophus)

  Numquam non paratus.
Aldrig oförberedd.

  Numquam se minus solum quam cum solus esset.
Du är aldrig så litet ensam som när du är ensam. (Cicero, De officiis)

  Nunc est bibendum
Nu bör man dricka. (Horatius)

  O tempora, o, mores
O tider, o seder. (Cicero)

  O, sancta simplicitas
O, heliga enfald. (Johan Hus)

  Obit anus, abit onus.
Käringen död, bördan borta. (Schopenhauer vid sin hushållerskas död.)

  Obiter dictum
en tillfällig kommentar

  Observandum sed non imitandum
Bör iakttagas men inte efterliknas.

  Oderint, dum metuant
Må de hata, blott de frukta. (Caligula)

  Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio. Sed fieri sentio et excrucior.
Jag hatar och jag älskar. Varför gör jag det, frågar du kanske. Jag vet inte. Men jag känner att det är så och plågas. (Catullus)

  Odi profanum vulgus et aceo
Jag hatar den okunniga hopen och håller den på avstånd. (Horatius)

  Odium teologicum
Teologiskt hat.

  Oleum et operam perdidi.
Jag har förslösat olja och möda. (Cicero)

  Omen accipio
Jag tar emot budskapet.

  Omne ignotum pro magnifico est.
Om allt okänt gör man sig stora föreställningar. (Tacitus, Agricola)

  Omne tulit punktum, qui misquit utile dulci
Den fick alla röster, som blandade nytta med nöje. (Horatius)

  Omnes una manet nox.
Samma natt väntar oss alla. (Horatius, Carmina)

  Omnia mea mecum porto
Jag bär allt mitt med mig. (Cicero)

  Omnia mutantur, nihil interit.
Allting förändras, ingenting förgås. (Ovidius, Metamorphoses)

  Omnia vincit amor (Amor vincit omnia)
Kärleken besegrar allt (Vergilius)

  Omnibus omnia.
Allting för alla. (Versio Vulgata, 1 Cor. 9:22)

  Omnium rerum principia parva sunt.
Allting är litet i början. (Cicero)

  Opera omnia
Samlade (alla) verk.

  Optima enim est legum interpres consuetudo.
Praktiken är den bästa uttolkaren av lagen. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Ora et labora
Bed och arbeta.

  Ora pro nobis
Bed för oss. (Ur Ave Maria)

  Orbis terrarum
Ländernas krets, hela världen.

  Otium cum dignitate
Vila med värdighet. (Cicero)

  Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.
Vila utan läsning är som att dö och bli begraven levande. (Seneca Philosophus, Epistulae)