Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
S - U 75 citat hittades

  S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus)
Senaten och det romerska folket

  Saepe creat molles aspera spina rosas.
Ofta frambringer det taggiga törnet milda rosor. (Ovidius)

  Salus populi suprema lex esto.
Må folkets välfärd vara den yttersta lagen. (Cicero, De legibus)

  Salvator mundi, salva nos
Världens frälsare, rädda oss. (Johan III)

  Salve
Var hälsad.

  Salve honoris titulo (SHT)
Med hederstiteln okränkt.

  Salvo Errore et Omissione
Med reservation för felskrivningar och utelämningar.

  Sancta simplicitas
Heliga enfald. (Johan Hus)

  Sapere aude!
Våga vara vis! (Horatius)

  Sat sapienti
Nog för den kloke.

  Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari.
Det är bättre att ett brott förblir ostraffat än att en oskyldig döms.

  Sed fugit interae, fugit irreparabile tempus.
Under tiden flyr den oersättliga tiden. (Vergilius, Georgica)

  Semper fidelis
Alltid trogen

  Semper idem
Alltid densamme. (Xantippa om Sokrates)

  Semper primus
Alltid först

  Sero molunt deorum molae
Gudarnas kvarnar mal långsamt - Erasmus av Rotterdam

  Sero venientibus ossa
Benen åt dem som kommer sent (till bords).

  Serva me, servabo te.
Rädda mig och jag kommer rädda dig. (Petronius Arbiter)

  Servus servorum Dei
Guds tjänares tjänare. (Påvlig titel)

  Si tacuisses, philosophus manisses.
Om du hade tigit, hade du fortfarande varit filosof. (Boethius)

  Si vis amari, ama.
Om du vill älskas, älska. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Sic itur ad astra
Så går man mot stjärnorna. (Vergilius)

  Sic semper tyrannis
Så må det alltid gå tyrannerna.

  Sic transit gloria mundi
Så förgår världslig ära.

  Sic vis pacem, para bellum
Om du vill fred, rusta för krig.

  Sic volo, sic iubeo.
Jag vill det, jag beordrar det. (Juvenalis, Saturae)

  Silent enim leges inter arma.
När vapnen talar tiger lagarna. (Cicero, Pro Milone.)

  Similia similiur curantur
Lika botas med lika.

  Sine cerere et libero friget venus
Utan bröd och vin fryser kärleken

  Sine ira studio
Utan vrede eller förkärlek, opartiskt. (Tacitus)

  Sine qua non
Oeftergivligt villkor.

  Sit tibi terra levis
Må jorden vila lätt på dig. (Martialis)

  Sit venia verbo
Må ordet förlåtas. (Plinius d.y.)

  Soli Deo gloria
Åt Gud allena äran.

  Solitudinem fecerunt, pacem appelunt.
De skapar öknar och kallar det fred. (Tacitus, Histories)

  Spemque metumque inter dubiis.
Sväva mellan hopp och fruktan. (Vergilius, Aenis)

  Spiritus rektor
Den ledande själen.

  Stabat mater dolorosa
(Där) stod den smärtfyllda modern.

  Stat magni nominis umbra.
Han står i ett stort namns skugga. (Lucanus, Pharsalia. Om Pompeius.)

  Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae.
Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättligt för alla. (Vergilius, Aenis)

  Status quo ante (bellum)
Tillståndet som det var före kriget.

  Stultorum incurata pudor malus ulcera celat.
Dåren döljer av skam sina sår som därför ej läkas - Horatius

  Stultum est timere quod vitare non potes.
Det är dåraktigt att frukta det man inte kan undvika. (Publilius Syrus)

  Sub lege libertas
Under lagen frihet.

  Sub spaecie aeternitatis
Under evighetens synvinkel. (Spinoza)

  Summa cum laude
Med högsta betyg

  Summum ius, summa iniuria
Högsta rätt, högsta orätt. (Cicero)

  Sunt pueri pueri. pueri puerilia tractant.
Barn är barn, barn gör (därför) barnsliga saker.

  Sursum corda
Upplyften edra hjärtan.

  Suum quique
Låt var och en få vad honom tillkommer. (Gellius)

  Tabula rasa
Tavla med utplånad text, oskrivet blad. (Ovidius)

  Tamdiu discendum est, quamdiu vivas.
Så länge som man lever, så länge bör man lära. (Man lär så länge man lever.) (Seneca Philosophus)

  Te Deum, laudamus
O Gud, vi lova dig.

  Tempora mutantur, nos et mutamur in illis
Tiderna förändras, och vi med dem.

  Tempora quid faciunt.
Tiderna förändras. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Tempus fugit
Tiden flyger

  tere tulemast
välkommen

  Terra firma
Fast mark.

  Terra inkognita
Okänt land.

  Tertia non datur
Ett tredje finnes ej.

  Tetigisti acu.
Du har slagit huvudet på spiken. (Plautus, Rudens)

  Tres faciunt collegium
Tre utgör ett kollegium.

  Ubi bene, ibi patria
Där jag har det bra, där är mitt fädernesland.

  Ultima ratio (regum)
Konungarnas sista argument. (Richelieu om kanoner)

  Ultima Thule
Det yttersta Thule, nordkalotten. (Vergilius)

  Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis!
Tjut med vargarna, om du vill vara med dem

  Unus multorum.
En av de många. (Horatius, Satirae)

  Unus sed leo
En men ett lejon. (Aisopos)

  Urbi et orbi
För staden och världen. (Gregorius X, påve)

  Urbs aeterna.
Den eviga staden (d.v.s. Rom) (Tibullus)

  Usus et tyrannus
Vana är en tyrann. (Horatius)

  Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
Även om krafterna saknas så är viljan berömvärd. (Ovidius)

  Ut sementem feceris, ita metes.
Som du sår, så skall du skörda. (Cicero, De oratore.)

  Ut supra (in fidem)
Som ovan, (till bekräftelse).

  Uva uvam vivendo varia fit.
Druvan ändrar färg (mognar) när den ser (en annan) druva.