Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
J - L 20 citat hittades

  Labor improbur omnia vincit
Träget arbete övervinner allt. (Vergilius)

  Laboremus
Låt oss arbeta.

  Latet anguis in herba.
Det ligger en orm i gräset. (Vergilius, Eclogae)

  Laudant illa, sed ista legunt.
Man prisar vissa (skrifter), men läser andra. (Martialis)

  Laudatur
Må berömmas.

  Legeartis
Enligt konstens regler

  Leges bonae ex malis moribus procreantur.
Goda lagar föds ur dåliga seder. (Macrobius, Saturnalia)

  Legio Patria Nostra
Legionen vårt faderland. (Motto för Franska Främlingslegionen)

  Libenter homines et id quod volunt, credunt.
Det människor önskar, tror de gärna (Julius Caesar)

  Liber librorum
Böckernas bok (Bibeln)

  Liber mihi opus est.
Jag behöver en bok.

  Liber studiosus
Fri student.

  Liberae sunt nostrae cogitationes.
Tankar är tullfria. (Cicero)

  Libertas inaestimabilis res est.
Frihet är ett ovärdeligt ting. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Liberum veto
Ett fritt veto.

  Litteris et artibus
För vetenskap och konst.

  Locus enim est principum generationis rerum.
Ty platsen är alltings början. (Roger Bacon)

  Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
Vägen görs lång genom regler, kort och effektiv genom exempel. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Lucus a non lucendo.
Lunden kallas så för att den inte lyser.

  Lupus in fabula
Vargen i sagan (Terentius, Adelphoe)