Sök citat:

Latin
Svenska
 
Skicka in citat
 
 
G - I 77 citat hittades

  Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Låt oss vara glada medan vi är unga. (Tysk medeltida vistext)

  Genus irritabile vatum
Skaldernas retliga släkte. (Horatius)

  Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland dem som han har utvalt. (Versio Vulgata, Luc. 2:14)

  Gloria in excelsis Deo
Ära vara Gud i höjden. (Luk. 2:14)

  Graeca sunt, non leguntur
Det är grekiska, läses inte. (..är obegripligt)

  Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo
Droppen urholkar stenen, icke avkraft, utan genom att ofta falla. (Ovidius)

  Habemt sua fata libelli
Böcker ha sina öden. (Terentius Maurus)

  Haec ego non multis (scribo), sed tibi: satis enim magnum alter alteri theatrum sumus.
Jag skriver inte detta till massorna, utan till dig: ty du och jag är säkerligen tillräckligt stor publik för varandra. (Epikurus, citerad av Seneca Philosophus.)

  Hannibal ad portas
Hannibal vid portarna. (Cicero)

  Haud semper errat fama, aliquando et eligit.
Ryktet felar inte alltid, ibland väljer det. (Tacitus, Agricola)

  Hic iacet
Här vilar.

  Hic Rhodus, hic salta!
Här är Rhodos, hoppa här!

  Hinc illae lacrimae
Härav dessa tårar.

  Hinc illae lacrimae.
Härav dessa tårar. (Terentius, Andria)

  Hinc robur et securitas
För styrka och säkerhet. (Riksbanken)

  Hoc coactus sum.
Härtill är jag nödd och tvungen. (Biskop Brask)

  Hoc est corpus
Detta är min lekamen.

  Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit.
I dessa tider när vänner vins genom smicker, föder sanningen hat. (Terentius, Andria)

  Hodie mihi, cras tibi
I dag mig, i morgon dig.

  Homo homini lupus
Den ena människan är varg mot den andra.

  Homo novus
En ny man (Används om någon som blivit framgångrik men inte kom från någon särskilt fin familj. Cicero var en typisk homo novus.)

  Homo proponit, sed Deus disponit.
Människan spår, men gud rår. (Thomas Kempis)

  Homo sum, nil humani a me alienum puto
Jag är människa, intet mänskligt är mig främmande. (Terentius)

  Honor est praemium virtutis.
Äran är dydgens belöning. (Cicero, Brutus)

  Honores mutant mores.
Ärorna förändrar sederna. (Makt korrumperar.)

  Honoris causa
För hederns skull.

  Horas non numero nisi serenas.
Timmarna räknar jag inte förutom de klara. (Inskription på antika solur.)

  Horribile dictu
Hemskt att säga.

  Horror vacui
Skräck för tomrummet. (Aristoteles)

  I tego Arcana Dei
Jag håller guds hemligheter/mysterier

  Ibidem
På samma plats.

  Id certum est quod certum reddi potest.
Det är säkert som kan göras säkert.

  Ignorantia juris nocet
Okunnighet om lagen skadar, d.v.s. det är inte förmildrande att inte känna till lagen. (Juridisk term)

  Ignoto militi
Till den okände soldaten (Inskription på den okände soldatens grav.)

  Ille dolet vere, qui sine teste dolet.
Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Ille faciet
Han ska göra det. (Karl IX om sonen Gustav Adolf)

  Illi robur et aes triplex circa pectus erat, qui fragilem truci commisit pelago ratem primus.
Hårt som ek och tredubbel brons var dens hjärta, som först förtrodde bräcklig båt åt vilda vågor. (Horatius, Carmina)

  Illis quorummeruere labores
Åt dem vilkas mödor förtjänat det. (Propertius) Imitatores, servum pecus!

  Imperium et libertas.
Imperium och frihet. (Benjamin Disraeli

  Impossibilium nulla obligatio est.
Ingen plikt till det omöjliga. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Imprimatur
Må tryckas.

  In aere aedificare.
Bygga i luften. (Att bygga luftslott.) (Augustinus)

  In crástinum díffero res severas
Allvarliga saker skjuter jag upp till morgondagen - Cornelius Nepos

  In dubio (dubiis) non est agendum
I tveksamma fall bör man inte handla.

  In effigie
I avbild, som symbol.

  In fidem
Till bekräftelse.

  In hoc signo vinces
I detta tecken skall du segra.

  In magnis et voluisse sat est.
I stora dåd är det nog att en gång ha velat. (Propertius)

  In medias consistit virtus
Dygden ställer sig i mitten.

  In memoriam
Till åminnelse.

  In nuce
I ett nötskal.

  In spiritu et veritate
I ande och sanning (Versio Vulgata, Ioh. 4:24)

  In usum Delphini
Till bruk för Dauphin. (Om censurerad skrift)

  In verba magistri iurare
Svära på lärarens ord. (Horatius)

  In vino veritas
I vinet finns sanningen.

  Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim
Den som vill undvika Charybdis drabbas av Scylla.

  Inde ira et lacrimae.
Härav vrede och tårar. (Juvenalis, Saturae)

  Index librorum prohibitorum
Förteckning över förbjudna böcker.

  Indicit Scyllam qui vult vitare Charybdin.
Den råkar ut för Skylla som söker undvika Karybdis. (Gautier de Châtillon)

  Iniqua nunquam regna perpetuo manent.
Stränga härskare regerar inte länge. (Seneca Philosophus, Medea)

  Initium sapientae timor domini
Herrens fruktan är vishetens begynnelse. (Psalt. 111:10)

  Iniuria non excusat iniuriam.
En orätt rättfärdigar inte en annan.

  Innocue vivite, numen adest.
Lev oförvitligt, gudomen är närvarande. (Ovidius)

  Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.
Vårt hjärta är oroligt, tills det finner frid i dig. (Augustinus, Confessiones)

  Insigniore cum laude
Med beröm godkänt.

  Integer vitae scelerisque purus
Oförvitlig i sitt liv och fri från brott.

  Intelligenti pauca
För den som är intelligent räcker det med få ord

  Inter arma caritas
Under krig barmhärtighet. (Röda Korset)

  Inter arma silent leges
Under krig tiger lagarna.

  Inter pokula
Bland glasen.

  Interdum dormitat bonus Homerus
Stundom slumrar den gode Homeros.

  Inventas vitam iuvat excoluisse per artes.
Må vi förbättra livet genom vetenskap och konst. (Inskriptionen på nobelpristagarmedaljen.) (Vergilius)

  Invite Minerva
Då Minerva är ovillig. (Cicero)

  Ipsa scientia potestas est.
Kunskap är makt. (Roger Bacon)

  Ira furor brevis est.
Ilska är kortvarig galenskap. (Horatius, Epistulae)

  Ite, missa est
Gå, mässan är slut.

  Iucundi acti labores.
Överståndna mödor är angenäma. (Cicero, De finibus)