På svenska
Vad vissa dator..
Datorns felmedd..
På film del 1
På film del 2
Fågeln, en hist..
Läkarjournaler ..
Läkarjournaler ..
Läkarjournaler ..
Wife 1.0
 
  Skoj
   
  Vad vissa datorer kan.
  1.Ordbehandlingsprogram har aldrig en markör.

2.Du behöver aldrig använda mellanslagstangenten då du skriver långa meningar.

3.Alla som knappar på en dator har varit olympiska mästare i maskinskrivning (och de skriver ALDRIG fel).

4.Alla monitorer visar bokstäver som är tre centimeter stora.

5.Kraftfulla datorer piper närhelst du trycker på en tangent eller när skärmbilden ändras. Vissa datorer kan även sakta ner utskriften på skärmen till den hastighet som du läser med. (Verkligt avancerade datorer kan även efterlikna ljudet som en matrisskrivare ger ifrån sig.)

6.Alla datorer fungerar med hjälp av tusentals volt och har små explosiva laddningar under höljet. Då de slutar fungera kommer först ett intensivt ljussken från monitorn, sedan kommer en rökpuff som sedan följs av ett gnistregn som får dig att hoppa bakåt.

7.En hacker kan lätt bryta sig in i det mest avancerade datorsystemet genom att gissa lösenordet på två försök.

8.Du kan hoppa förbi PERMISSION DENIED genom att välja OVERRIDE (se Demolition Man).

9.Datorer startar upp på två sekunder, i stället för de vanliga två minuterna på vanliga PC-maskiner, eller 30 minuter för större system som kan stå på år ut och år in, utan att behöva startas om.

10.Komplexa kalkylationer och nedladdningar av enorma mängder data kommer att vara färdiga på mindre än tre sekunder. Filmmodem arbetar med en nedladdningshastighet av två gigabyte i sekunden.

11.När missilbas/kraftstations/huvuddatorn överhettas kommer alla tangentbord och kontrollbord att explodera sekunden före hela byggnaden gör det.

12.Om du läser en fil på datorn och någon annan i nätverket raderar den, försvinner den också från skärmen (se Påtaglig Fara och Skamgrepp).

13.Om en diskett innehåller krypterade filer så efterfrågas lösenordet så fort den stoppas in i diskettenheten.

14.Datorer kan kommunicera med varandra oavsett gränssnitt eller vilken galax de är producerade i (se Independence Day).

15.Disketter kan användas i vilken dator som helst, bara den har en diskettenhet och all mjukvara är applicerbar på vilken plattform som helst.

16.Ju mer teknologisk en dator är, desto mer knappar har den (se Alien). OBS! Man måste vara högutbildad för att arbeta med dessa superdatorer för det står inget på dess tangenter, förutom den stora SJÄLVFÖRSTÖRNINGS-knappen.

17.De flesta datorer, det spelar ingen roll hur små de, har 3D-verkliga verklighetsspeglande animationer och grafik som närmast kan jämföras med fotografik.

18.Laptopdatorer har realtime videotelefon och har en prestation som kan jämföras med en CRAY superdator.

19.Om man söker på Internet kvittar det hur vaga ens sökord är, det kommer alltid fram det som man söker efter (se Mission Impossible där Tom Cruise söker med orden "file" och "computer" och får fram tre resultat).